تاریخ : 10 مهر 1400
کد 140015

گزارش اقدامات و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری آوه نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد خود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را اعلان عمومی می نماید.


گزارش اقدامات و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ شهرداری آوه