تاریخ : 1 خرداد 1400
کد 14004

اعلام عمومی تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری آوه نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد خود در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ را اعلان عمومی می نماید.
لینک دانلود عملکرد شش ماهه دوم سال 1399 شهرداری آوه