تاریخ : 14 بهمن 1400
کد 140046

اعلام عمومی تعرفه عوارض و بهای خدمت سال ۱۴۰۱ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین وسیله تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال ۱۴۰۱ شهرداری آوه که به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده است در قالب فایل PDF جهت اطلاع شهروندان محترم اعلام عمومی میگردد.

لایحه ارسالی شهرداری آوه:
شماره ۳۱۷۸-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵
مصوبه شورای اسلامی شهر آوه:
شماره ۲۹۷/ش/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱


لینک دانلود فایل تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری آوه
لینک دانلود فایل تعرفه بهای خدمات سال 1401 شهرداری آوه