تاریخ : 18 اردیبهشت 1401
کد 140122

گزارش اقدامات و عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری آوه نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد خود در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ را اعلان عمومی می نماید.

لینک دانلود عملکرد شش ماهه دوم سال 1400 شهرداری آوه