تاریخ : 15 دي 1395
کد 955

ستاد خدمات سفرهای نوروزی 95

ستاد خدمات سفرهای نوروزی قبل از شروع ایام نوروز 1395در شهرداری آوه تشکیل گردید.
اقدامات انجام شده توسط این ستاد به شرح ذیل بوده است:
- تنظیف کامل سرویس های بهداشتی عمومی و نمازخانه بین راهی و استراحتگاه موقت مسافرین نوروزی
- برقراری کشیک نوروزی اعم از اداری، خدمات شهری و آتش نشانی به صورت شبانه روزی
- برپایی سفره هفت سین رو به روی پارک شهر و داخل ساختمان شهرداری
- برپایی چادر راهنمای مسافرین نوروزی رو به روی پارک شهر
- تهیه و توزیع بروشور در مورد شهر آوه و معرفی شهر
- بهسازی معابر و محوطه پارکها و بوستان های شهر
- نصب تابلوها و علائم و بنرهای پیام تبریک نوروزی
- شستشوی فرش ها و موکتهای نمازخانه بین راهی
- اصلاح و رفع موانع پیاده روی های سطح شهر
- رفع و بهسازی سرعت گیرهای محور
- کاشت نهال و درخت به یاد شهداء
- هرس نمودن درختان سطح شهر