تاریخ : 30 آذر 1396
کد 9610

تشکیل ستاد بحران شهرداری آوه

تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداری آوه بامداد روز پنج شنبه مورخه 96/09/30، با وقوع زلزله 5/2 ریشتری در تهران در نیمه شب چهارشنبه 96/09/29 و احساس شدن زلزله در شهرهای مختلف از جمله ساوه، قم، اراک، آوه و ... ستاد مدیریت بحران شهرداری آوه با حضور اعضا تشکیل گردید.