تاریخ : 9 مهر 1396
کد 9616

نصب بنر شعار سال 1396

نصب و طراحی بنر شعار سال 1396 ساختمان اداری شهرداری آوه، در همان ابتدای روزهای بعد از تعطیلات نوروزی شهرداری آوه نسبت به طراحی و نصب بنر شعار سال 1396 که توسط رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای در پیام نوروزی ایشان ارائه شد؛ اقدام گردید.