تاریخ : 3 بهمن 1396
کد 962

اعلام عمومی تعرفه عوارض 1397

اعلام عمومی تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری آوه، در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری آوه که پس از تصویب به تایید استانداری مرکزی رسیده و طی نامه شماره 105677 مورخ 1396/11/07 استاندار محترم ابلاغ گردیده، جهت اطلاع شهروندان محترم اعلام عمومی میگردد.
جهت دانلود فایل می توانید روی لینک زیر کلیک نمائید:
تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری آوه