تاریخ : 30 آذر 1396
کد 967

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت اعیاد مختلف : به مناسبت اعیاد مبعث، اعیاد شعبانیه و دهه کرامت و دیگر مناسبتها ایستگاه صلواتی جلوی ساختمان آتش نشانی شهرداری آوه برپا گردید. و از مردم شهر آوه با شربت و شیرینی پذیرایی بعمل آمد.