تاریخ : 2 خرداد 1397
کد 9711

شهادت حضرت علی

ایام شهادت امام علي (ع) برتمامی هموطنان تسليت باد
در آن شب قدري که قدرش را نمي ديد
دست شقاوت تيغه اي از کينه ها داشت
در سجده افتاد آفتاب و ذکر مي گفت
در زير لب«فزت برب الکعبه»را داشت