تاریخ : 24 اردیبهشت 1397
کد 9713

تظاهرات مردمی ضد استکباری شهر آوه

بعد از برپایی نماز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۹۷ تظاهرات مردمی ضد استکباری و محکومیت عهد شکنی دولت مستکبر آمریکا در شهر آوه برگزار گردید.