تاریخ : 18 اردیبهشت 1397
کد 9714

روز جهانی زمین پاکدر روز جهانی زمین پاک دوم اردیبهشت ماه 97 جمعی از مسئولین شهر، شهردار و پرسنل شهرداری آوه همراه با گروهی از دانش آموزان اقدام به پاکسازی طبیعت در محورهای مواصلاتی نمودند.