تاریخ : 19 اردیبهشت 1397
کد 9716

مراسم روز شوراها

مراسم تقدیر و تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر آوه به مناسبت نهم اردیبهشت روز شوراها برگزار گردید. در این مراسم که در دفتر امام جمعه شهر آوه تشکیل شد از اعضای شورای اسلامی دوره پنجم و اعضای سابق شوراهای اسلامی در روستا و شهر آوه تقدیر وتشکر بعمل آمد. در این مراسم بخشدار بخش مرکزی، امام جمعه شهر آوه، اعضای شورای اسلامی حال حاضر و سابق شهر و روستای آوه و همچنین اعضای شورای اسلامی تعدادی از روستاهای بخش مرکزی حضور داشتند.