تاریخ : 18 اردیبهشت 1398
کد 9718

همایش شعر و موسیقی

پنجمین همایش منطقه ای
شعر و موسیقی نواحی
با حضور اساتید و پیشکسوتان، موسیقی محلی و اقوام کشور
جمعه 21 اردیبهشت ماه 1397
شهر آوه- انتهای خیابان ولایت