تاریخ : 22 فروردین 1397
کد 972

ارتقا درجه شهرداری آوه

ارتقا درجه شهرداری آوه : مژده و تبریک به شهروندان شهر آوه ، به اطلاع کلیه شهروندان محترم می رسانیم؛ با توجه به تلاش های شبانه روزی شهردار محترم و پرسنل خدوم شهرداری درجه شهرداری آوه از درجه ۱ به درجه ۳ ارتقاء یافت. توضیح اینکه طبق قانون هر شهرداری با توجه به عملکرد در هر چهار سال می تواند یک درجه ارتقاء یابد ولی با توجه به عملکرد و تلاش های بی دریغ کلیه پرسنل شهرداری آوه تنها در چهار سال ۲ درجه ارتقاء یافت.