تاریخ : 11 اردیبهشت 1397
کد 9720

روز معلم گرامی باد

یاد و خاطره قافله سالار معلمان
شهید فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری
و روز معلم گرامی و جاودانه باد