تاریخ : 23 فروردین 1397
کد 9723

نشست شهردار و پرسنل در پایان روز کاری سال ۱۳۹۶

نشست صمیمی شهردار آوه در آخرین ساعات کاری سال ۱۳۹۶

با پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری و تقدیر و تجلیل از زحمات این عزیزان و تبریک سال جدید