تاریخ : 11 مهر 1397
کد 973

روز جهانی کار و کارگر

امام خمینی(ره): حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است.
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد