تاریخ : 5 شهریور 1397
کد 974

روز کارمند

دیدار صمیمانه شهردار محترم آوه با کارمندان شهرداری به مناسبت هفته دولت و روز کارمند که در پایان با اهدای لوح تقدیر از کارمندان تجلیل بعمل آمد.