تاریخ : 12 خرداد 1397
کد 977

رحلت امام خمینی و قیام 15 خرداد

ای خمینی ای مسیحای زمان
ای تسلای دل و آرام جان
یاد تو ما را چراغ روشن است
عشق تو همواره در جان و تن است
رحلت جانسوز حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد را به عموم ملت عزیز ایران تسلیت عرض می نماییم