تاریخ : 16 بهمن 1398
کد 987

اعلام عمومی تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری آوه

در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین وسیله تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری آوه که به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده است در قالب فایل PDF جهت اطلاع شهروندان محترم اعلام عمومی میگردد.


شماره لایحه ارسالی شهرداری آوه:3303-98 مورخ 98/9/17
شماره مصوبه شورای اسلامی شهر آوه:255/ش/98 مورخ 98/9/25لینک دانلود فایل عوارض شهرداری سال 1399