تاریخ : 15 اسفند 1399
کد 9912

نشست مدیریت شهری آوه و جعفریه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ نشست هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آوه با شهردار، مشاور و اعضای شورای اسلامی شهر جعفریه مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ در سالن جلسات شهرداری آوه درخصوص مسائل و منافع مشترک بین شهرهای آوه و جعفریه برگزار گردید.