تاریخ : 15 اسفند 1399
کد 9915

بازدید میدانی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی از شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ بازدید میدانی "مهندس حیدری" مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و نشست با شهردار و پرسنل شهرداری آوه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ در شهرداری آوه و بررسی عملکرد شهرداری برگزار گردید.
مهندس حیدری با بیان افزایش همدلی و مشارکت پرسنل شهرداری درخصوص افزایش راندمان کاری با دیدگاه خدمت صادقانه در راستای ارتقاء سیستم اداری و خدمات رسانی شهری، شهرداری را رهنمون فرمودند.