تاریخ : 15 اسفند 1399
کد 9917

غرس انواع درختان در آستانه سال نو

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ غرس انواع درختان در نقاط مختلف شهر آوه توسط امور فضای سبز، خدمات و ایمنی شهری شهرداری آوه به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و در آستانه سال نو صورت گرفت.
عزم شهری همراه با مشارکت مردمی برای احیاء و بهسازی فضای سبز شهری آوه