تاریخ : 12 مرداد 1399
کد 996

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری آوه نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد خود را در سال ۱۳۹۸ را اعلان عمومی می نماید.


لینک دانلود فایل گزارش عملکرد سال 1398 شهرداری آوه