تاریخ : 25 آذر 1399
کد 997

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری آوه نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد خود را در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ را اعلان عمومی می نماید.


گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری آوه