تاریخ : 25 بهمن 1399
کد 998

اعلام عمومی تعرفه عوارض و بهای خدمت سال ۱۴۰۰ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین وسیله تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال ۱۴۰۰ شهرداری آوه که به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده است در قالب فایل پی دی اف جهت اطلاع شهروندان محترم اعلام عمومی میگردد.
:لایحه ارسالی شهرداری آوه
شماره ۳۴۷۹-۹۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۰

مصوبه شورای اسلامی شهر آوه:
شماره ۲۹۵/ش/۹۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۵


لینک دانلود فایل اعلام عمومی تعرفه عوارض و بهای خدمت سال ۱۴۰۰ شهرداری آوه-شماره یک
لینک دانلود فایل اعلام عمومی تعرفه عوارض و بهای خدمت سال ۱۴۰۰ شهرداری آوه-شماره دو